The Solubility Company and Research Center Pharmaceutical Engineering join forces

The Solubility Company and the Research Center Pharmaceutical Engineering join forces in inhalation product R&D

Helsinki, Graz – July 12, 2021 – The Austrian Research Center Pharmaceutical Engineering, a global leader for advanced formulation and a pioneer in product optimisation of inhalative medicines, and The Solubility Company, a trusted pre-clinical  CRO based in Finland, report their collaboration. Using The Solubility Company’s  patented, rapid SPA™ solubility measurement solution, the two organizations continue to improve product performance and accelerate the product development of new therapeutic options, for the benefit of respiratory patients worldwide.

“We are excited to work with The Solubility Company to enhance and propel our own developmental processes, to provide even better results to our research partners“ says Dr. Thomas Klein, CEO & Business Director of the Research Center Pharmaceutical Engineering, “We have always believed in bringing together some of the most innovative minds and companies to collaboratively advance pharmaceutical science and development.“

“By working with a leading R&D institution such as the RCPE, we are not simply providing value through the actual measurement, but we can continuously improve and enhance our own solution to remain on the forefront of pharmaceutical innovation“, states Dr. Sami Svanbäck, founder and CEO of The Solubility Company.

About The Solubility Company:

The Solubility Company Oy is a contract research organization, focusing on early-stage solubility measurement services for pharmaceutical companies, based on its proprietary image-based SPA™ (Single Particle Analysis) method. The patented SPA™ technology brings the benefit of minimal sample (µg/µmol) consumption combined with speed and accuracy to the pharmaceutical development and to the benefit of the patients. The Solubility Company’s service laboratory, located in Helsinki, Finland, serves customers around the world. 

About RCPE

The Research Center for Pharmaceutical Engineering (RCPE) is a global leader in pharmaceutical engineering sciences. We help our partners to create and manufacture advanced medicines for patients around the world, through optimising products and processes.

The core of our science-based approach is the validation of predictive theories in customer-focused experimental facility. Leveraging the expertise of our unique multidisciplinary team and our state-of-the-art capabilities in modeling, material science, process design, quality assurance and control, we redefine current thinking in the field of healthcare offering cutting-edge, scientific solutions tailored to customer needs.

RCPE’s services encompass the entire value chain of pharmaceutical product development: continuous API synthesis, advanced formulations, next-generation manufacturing, and also device design and optimization.

As a non-profit, private company owned by Graz University of Technology (65%), University of Graz (20%) and Joanneum Research GmbH (15%), we link outstanding science, application and industry in a business-oriented approach.

RCPE is a K1 COMET Centre within the Competence Centres for Excellent Technologies (COMET) programme. The COMET programme is operated by the Austrian Research Promotion Agency (FFG) on behalf of the Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT) and the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs (BMDW). Our projects are also funded by Land Steiermark and the Styrian Business Development Agency (SFG).

 

 

The Solubility Company ja Research Center Pharmaceutical Engineering yhdistävät voimansa inhalaatiotuotteiden T & K-toiminnassa

Helsinki, Graz – 12. heinäkuuta 2021 – Itävaltalainen Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE), huipputasoisen lääkeformuloinnin globaali johtaja sekä inhaloitavien lääkkeidenvalmisteiden optimoinnin edelläkävijä, ja The Solubility Company, luotettu Suomalainen prekliinisen lääketutkimuksen palveluyhtiö, raportoivat yhteistyöstään. Käyttämällä The Solubility Companyn patentoimaa, nopeaa SPA ™ -liukoisuuden mittausmenetelmää yhtiöt jatkavat tuotteiden toimivuuden parantamista ja nopeuttavat hengitystiepotilaiden hyödyksi tarkoitettujen uusien hoitovaihtoehtojen tuotekehitystä maailmanlaajuisesti.

“Olemme innoissamme voidessamme työskennellä The Solubility Companyn kanssa parantaaksemme ja edistääksemme omia prosessejamme ja tarjotaksemme entistä parempia tuloksia tutkimuskumppaneillemme”, sanoo tohtori Thomas Klein, RCPEn toimitusjohtaja, “Olemme aina uskoneet siihen, että innovatiivisimmat mielet ja yritykset saatetaan yhteen edistämään lääketiedettä ja -kehitystä yhteisvoimin.”

“Työskentelemällä johtavan tutkimus- ja kehityslaitoksen, kuten RCPEn kanssa, emme vain tuota arvoa itse mittauksien avulla, vaan voimme jatkuvasti parantaa ja kehittää omaa ratkaisuamme pysyäksemme lääkeinnovaatioiden eturintamassa”, toteaa tohtori Sami Svanbäck, The Solubility Companyn perustaja ja toimitusjohtaja.

The Solubility Company Oy

The Solubility Company Oy on vuonna 2018 perustettu Suomalainen lääketutkimuksen palveluyhtiö, joka keskittyy varhaisvaiheen liukoisuuden mittauspalveluihin, perustuen yhtiön kuvapohjaiseen SPA™ (Single Particle Analysis) -menetelmään. Patentoitu SPA ™ -teknologia tuo pienen näytteen (µg / µmol) kulutuksen sekä nopeuden ja tarkkuuden hyödyn lääkekehittäjien ja potilaiden hyödyksi. Helsingissä sijaitseva The Solubility Companyn palvelulaboratorio palvelee asiakkaita ympäri maailman.

RCPE

Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) on globaali lääketekniikan johtaja. Autamme kumppaneitamme luomaan ja valmistamaan kehittyneitä lääkkeitä potilaille ympäri maailman optimoimalla tuotteita ja prosesseja.

Tiedepohjaisen lähestymistapamme ydin on ennustavien teorioiden validointi asiakaskeskeisessä koeympäristössä. Hyödyntämällä ainutlaatuisen monialaisen tiimimme asiantuntemusta ja huippumodernia kyvykkyyttämme mallinnuksessa, materiaalitieteessä, prosessisuunnittelussa, laadunvarmistuksessa ja -valvonnassa, määritämme nykyisen ajattelun terveydenhuollon alalla uudelleen tarjoamalla huippuluokan tieteellisiä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

RCPEn palvelut kattavat farmaseuttisten tuotteiden kehityksen koko arvoketjun: jatkuvan API-synteesin, edistyneet formulaatiot, seuraavan sukupolven valmistuksen sekä laitesuunnittelun ja optimoinnin.

Grazin teknillisen yliopiston (65%), Grazin yliopiston (20%) ja Joanneum Research GmbHn (15%) omistamassa voittoa tavoittelemattomassa yksityisessä yrityksessä yhdistämme huipputasoisen tieteen käytännön sovellukseen ja teollisuuden yrityskeskeiseen lähestymistapaan.

RCPE on K1 COMET -keskus Competence Centres for Excellent Technologies (COMET) -ohjelman puitteissa. COMET-ohjelma on Austrian Research Promotion Agencyn (FFG) johtama, liittovaltion liikenne-, innovaatio- ja teknologiaministeriön (BMVIT) ja liittovaltion digitaali- ja talousministeriön (BMDW) puolesta. Hankkeitamme rahoittavat myös Land Steiermark ja Steiermarkin liiketoiminnan kehittämisvirasto (SFG).

 

Lisätietoa

 

The Solubility Company

Sami Svanbäck, Toimitusjohtaja

+358(0)401617508

[email protected]

https://fi.linkedin.com/company/the-solubility-company

Recent Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *