The Solubility Company and Orion Corporation enter into collaboration

The Solubility Company and Orion Corporation enter into collaboration to determine solubility of drug candidates and to measure the solubility of new chemical entities using the innovative SPA (Single Particle Analysis) method.

Development of new innovative medical treatments requires both time and money – in general 12 to 16 years and one to two billion dollars. Solubility properties for drug candidates are critical parameters when evaluating developability of a compound, as well as designing the composition and manufacturing processes for the drug product. The Solubility Company from Helsinki, Finland has developed a new, image-based, rapid and accurate solubility screening method called the SPA (Single Particle Analysis) to measure solubility. Orion Corporation is among the first pharmaceutical companies initiating a collaboration with the company.

Single Particle Analysis – SPA method

Traditional solubility screening methods measure the amount of drug substance transferred from the solid state into a liquid medium. The SPA method works reversely. Through the innovative combination of machine vision and intelligent algorithms, the SPA method determines dynamic solubility and related physicochemical parameters by measuring the reduction of the solid drug substance particles’ size. The measurement can be done from 1000 times smaller amounts of substance, thus significantly minimizing material consumption. Measuring faster without compromising accuracy enables solubility measurement at an earlier stage of the drug development process. The Solubility Company’s proprietary SPA technology is based on six years of research at the University of Helsinki, Faculty of Pharmacy.

Collaboration between The Solubility Company and Orion

”During our first year, we have started our commercial activities with international pharmaceutical companies and we have been positively surprised by the strong interest shown toward our technology. Pharmaceutical companies are interested in utilising the machine vision and intelligent algorithms -based SPA method to support their decision-making. Already today, our service laboratory in Helsinki measures drug samples from around the globe.” says Sami Svanbäck, founder of The Solubility Company.

We have been positively surprised by the strong interest shown toward our technology.

Sami Svanbäck, founder of The Solubility Company.

”During recent years Orion has actively approached the start-up scene in the field of pharmaceutical applications. The now initiated collaboration is a good example of how we as a research based pharma company are able to both support the novel innovation and at the same time evaluate it in our research processes. This innovation, coming from the field of material sciences, has an opportunity to influence the drug research process concerning assessment of solubility of new compounds. We want to understand the potential of the SPA technology, as it is of vital importance to be able to make correct conclusions along the drug research and development process”, says Juha Kiesvaara, VP Global Pharmaceutical Research at Orion Corporation.

About Orion

Orion is a globally operating Finnish pharmaceutical company – a builder of well-being. Orion develops, manufactures and markets human and veterinary pharmaceuticals and active pharmaceutical ingredients. The company is continuously developing new drugs and treatment methods. The core therapy areas of Orion’s pharmaceutical R&D are central nervous system (CNS) disorders, oncology and respiratory diseases for which Orion develops inhaled Easyhaler® pulmonary drugs.

About The Solubility Company Oy

The Solubility Company Oy is a contract research organization, focusing on solubility measurement services for pharmaceutical companies, based on its proprietary image-based SPA (Single Particle Analysis) method. The SPA method brings the benefit of minimal sample consumption combined with speed and accuracy to the pharmaceutical development and to the benefit of the patients. The SPA method is a patented proprietary technology of the company, based on six years of research at the University of Helsinki, Faculty of Pharmacy. The Solubility Company’s service laboratory located in Helsinki, Finland serves customers around the world. The company is a spin-off from the University of Helsinki and is financed through organic cash flow and with the investments of Finnish investors.

Further information

The Solubility Company Oy

Sami Svanbäck, CEO

[email protected]

Orion Oyj

Juha Kiesvaara, VP, Global Pharmaceutical Research

[email protected]

​Lehdistötiedote 02.07.2019 12:00

The Solubility Company yhteistyöhön lääkeaihioiden liukoisuuksien mittaamisessa innovatiivisella SPA menetelmällä

The Solubility Company ja Orion Oyj aloittavat yhteistyön lääkeaihioiden liukoisuuden mittaamisessa innovatiivisella SPA (Single Particle Analysis) menetelmällä. Uusien lääkehoitojen tutkiminen ja kehittäminen potilaiden tarpeisiin on miljardiluokan kustannus ja noin 12-16 vuoden työn tulos. Lääkeaihion liukoisuusominaisuudet on yksi kriittisistä parametreista sen kehitettävyyttä, sekä lääkevalmisteen koostumusta ja valmistusprosesseja suunniteltaessa. Suomalainen The Solubility Company on kehittänyt uuden konenäköön perustuvan menetelmän nimeltään SPA (Single Particle Analysis) lääkeaihioiden liukoisuuden määrittämiseksi. Orion Oyj on ensimmäisten lääkeyhtiöiden joukossa maailmassa solminut yhteistyösopimuksen tästä ratkaisusta.

Single Particle Analysis – SPA Menetelmä

Maailmalla käytössä olevat liukoisuuden mittausmenetelmät analysoivat perinteisesti paljonko lääkeainetta on siirtynyt nesteeseen. SPA menetelmä toimii perusteiltaan toisin; se hyödyntää konenäköä määrittäen mikroskoopin kuvasta lääkehiukkasten pienenemisen ja edelleen algoritmien avulla yhdisteen dynaamisen liukoisuuden. Mittaus tehdään jopa tuhat kertaa pienemmistä ainemääristä, jolloin ainekulutus minimoidaan ja mittaus pystytään tekemään nopeammin ja tarkemmin kehitysprosessin aikaisemmissa vaiheissa. SPA menetelmä on yhtiön patentoima perustuen kuusi vuotta kestäneeseen tutkimukseen Helsingin Yliopiston Farmasian laitoksella.

Orionin ja The Solubility Companyn yhteistyö

”Olemme ensimmäisen toimintavuotemme aikana käynnistäneet kaupallisen toiminnan kansainvälisille suurille lääkeyhtiöille ja on ollut positiviinen yllätys, että lääkeyhtiöt ovat jo nyt halunneet digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja tekoälyn kaltaisiin algoritmeihin perustuvan SPA menetelmän tukemaan omaa lääketutkimustaan. Viikissä toimiva palvelulaboratoriomme mittaa jo tänään eri puolelta maailmaa tulevia näytteitä.” sanoo The Solubility Companyn perustaja Sami Svanbäck.

”Orion on viime vuosina aktiivisesti lähestynyt farmaseuttisten sovellusten startup-kenttää. Nyt solmittu yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, miten voimme olla mukana seuraamassa ja tukemassa kotimaisten innovaatioiden syntyä ja kehitystä. Tällä materiaalitieteiden alueelle sijoittuvalla innovaatiolla on mahdollisuus muokata lääkekehitysprosessia pienmolekyylien liukoisuusominaisuuksien tutkimisessa ja hyödyntämisessä. Haluamme osaltamme ymmärtää sen potentiaalin tältä osin, sillä tutkimus- ja kehitystyössä on ensiarvoisen tärkeää onnistua tekemään oikeita valintoja”, toteaa Orionin T&K:n Farmaseuttisen tutkimuksen johtaja Juha Kiesvaara.

Orion Oyj

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

The Solubility Company Oy

The Solubility Company Oy on vuonna 2018 perustettu lääkeaihioiden liukoisuusmittauksiin keskittynyt palveluyhtiö, jonka tavoitteena on tuoda kehittämänsä patentoidun SPA (Single Particle Analysis) menetelmän hyödyt: minimaalinen näytekulutus, mittauksen nopeus ja tarkkuus kansainvälisen lääketutkimuksen käyttöön potilaan parhaaksi. Single Particle Analysis on yhtiön patentoima menetelmä, joka perustuu kuusi vuotta kestäneeseen tutkimukseen Helsingin Yliopiston Farmasian laitoksella. Helsingin Viikissä toimiva palvelulaboratorio palvelee asiakkaita ympäri maailman. Yhtiö on spin-off Helsingin Yliopiston farmasian laitokselta. Sen toiminta on rahoitettu tulorahoituksella ja suomalaisten sijoittajien panostuksilla.

Lisätietoa

The Solubility Company Oy

Sami Svanbäck, CEO

[email protected]

Orion Oyj

Juha Kiesvaara, VP, Global Pharmaceutical Research

[email protected]

#medicalresearch #innovation

Recent Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *